pasta oner - 2013 - Graffiti Boom - graffitiboom.triodon.com2013

Pasta Oner

Curriculum vitae

Pasta Oner, výtvarný umělec, streetartista (vlastním jménem Zdeněk Řanda, nar. 1979) patří k výrazným představitelům generace,  která dospívala po roce 1989 a byla zasažena fenoménem graffiti. Přelomovým okamžikem se pro něj stal nástup street artu, obsahově i formálně mnohem otevřenější, který mu nabídl logické východisko z úzkých mezí graffiti. Pasta se stal jedním z jeho průkopníků v našem prostředí, vedle nálepek nebo adbustingu, spočívajícího v kreativní úpravě billboardů, používal zejména sítotiskové plakáty. Svůj graffiti nick – v komplikovanějších piecech PASTA, v jednodušších throw-upech ONER – nyní nahradil obrazovým motivem okřídlené tuby se zubní pastou. Přestože se street art stále ještě pohyboval za hranicí legality, korespondoval už s aktivitami současného umění, kde kritické intervence do veřejného prostoru jsou legitimní strategií. Odtud byl už jen krůček k velkoformátovým malbám na fasádách domů, v souvislosti s kterými se zformovala skupina autorů vyšlých z graffiti, k níž vedle Pointa, Trona a Maskera patří i Pasta. Jejich práce dnes najdeme na několika výrazných místech, např. na centru současného umění DOX v Praze, v proluce na Národní třídě nebo také v Chebu, kde k dílům trojice prvně jmenovaných letos přibyla Pastova velkoformátová malba WE SHOULD GET LOST SOMEWHERE (Měli bychom se někam ztratit) na 3. ZŠ na Zlatém vrchu. Po dlouhých letech, kdy se jeho výtvarné aktivity soustředily výhradně na veřejný prostor ulice, nyní vstoupil i do standardního výtvarného provozu jako autor obrazů a objektů originálního jazyka. V celém spektru své práce se hlásí k inspiraci pop artem s jeho kritickým přivlastněním ikonických motivů popkultury. S pop artem souvisí i používání krátkých anglických textů, které jsou integrální součástí jeho prací. Tato úderná, snadno zapamatovatelná hesla připomínají reklamní slogany, zároveň jim chybí snadno rozluštitelná pointa, která se za každou reklamou skrývá. A právě tato ambivalence jim dodává onen charakteristický, jemně znepokojivý náboj, který je charakteristický pro celou Pastovu tvorbu.

www.pastaoner.cz

 

- Narozen 1979 v Trenčíně. Od ranného dětství žije v Praze.
- Vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze.
- První graffiti v roce 1993.
- Jako první aplikoval street art v Čechách, plakáty a samolepky v roce 2001.
- V roce 2002 založení sítotiskové dílny, techniku sítotisku stále používá v části své tvorby.
- V roce 2003 první galerijní výstava reflektující street art v Čechách. Od té doby účastníkem mnoha výstav.
- Podílel se na vzniku knih In Graffiti We Trust a Streetart Praha.
- Od roku 2007 vydavatelem a šéfredaktorem časopisu Clique. Zatím vydáno 5 čísel. 
- Na rádiu Wave měl společně s Pointem pořad o graffiti a street artu (první a jediný svého druhu).
- Od roku 2009 zastupován pražskou galerií The Chemistry.
- V roce 2010 reprezentace ČR na světové výstavě Expo v Šanghaji.
- V současné době se věnuje převážně malbě akrylem na plátno a tvorbě objektů.
- Příležitostně maluje na ulici zdi větších rozměrů. Sporadicky se stále věnuje i graffiti, 
- S režisérem Tomášem Vorlem napsal scénář k volnému pokračování filmu Gympl, na němž se podílel jako odborný poradce, dublér a herec. 
- Po osmi letech pravidelného vystavování v galeriích u nás i v zahraničí první sólová výstava s názvem Peep Show.
- Výstava "
Recall" v GAVU Cheb, Malá galerie, 22. června – 1. září 2013

 

 

 


graffitiboom.triodon.com

© GAVU Cheb