2015 - program - 2015 - Graffiti Boom - graffitiboom.triodon.com



2015

21. - 22. 6. 2015

Graffiti BOOM 06

Galerie výtvarného umění v Chebu za finanční podpory Města Chebu uskutečnila další ročník festivalu graffiti boom zaměřený na podporu mladého neformálního umění. Snahou celé akce je  vytvářet v našem městě živou galerii nástěnných maleb na vysoké umělecké úrovni. V době, kdy se omezeným způsobem investuje do výtvarných děl, které jsou součástí architektury, případně volného prostoru, je tento způsob určitou vhodnou alternativou.  Do projektu jsou zapojeny veřejné instituce i soukromé subjekty, které poskytnou své budovy. Na oplátku jsou zde vytvořena umělecky hodnotná díla působící nejen v kontextu městské výzdoby, ale i výtvarného umění obecně. Chebská galerie zde působí v roli iniciátora a garanta.

 

pátek 26. 6. – 17.00

Vernisáž OBIC & X-DOG, X-BOB

Vernisáž OBIC a X-DOG, X-BOB | GAVU Cheb, Malá galerie

27. 6. - 23. 8. 2015

OBIC & X-DOG, X-BOB

Výstava v Malé galerii je součástí šestého ročníku festivalu Graffiti BOOM. Její název je kompilací nicků dvojice protagonistů, jejichž spřízněnost v poslední době vyústila v řadu společných realizací, především exteriérových velkoformátových maleb.

27.6. - 28. 6.2015

malování v různých částech Chebu


graffitiboom.triodon.com

© GAVU Cheb