2011 - program - 2011 - Graffiti Boom - graffitiboom.triodon.com2011

Graffiti Boom 02

druhý ročník festivalu graffiti v Chebu

Po úspěšné premiéře v roce 2009 letos GAVU Cheb pořádá již druhý ročník festivalu na podobném půdorysu. Na stěně budovy ZŠ Na Skalce vznikne již druhé chebské velkoformátové graffiti - tentokrát je jeho autorem Jakub Matuška a.k.a Masker. Obdobná monumentální nástěnná malba byla vytvořena již v minulém ročníku Janem Kalábem (POINT) na boční stěně tělocvičny 5. ZŠ v Chebu.

 

 

sobota, 25. června

Graffiti Jam #1

11.00 Graffiti Jam #1, bývalý výměník společnosti TEREA pod restaurací Walza v Palackého ulici KOBE, PHOE, R2D2, BEAZ a další. Hudba: Dj. Skatch

17.00 vernisáž výstav Jakuba Matušky aka Maskera Moje maličkost (Malá galerie) a EPOSe 257 Videos (videoroom).

 

neděle, 26. června

Graffiti Jam #2

11.00 Graffiti Jam #2, objekt vedle kotelny na sídlišti Spáleniště

Prague and Cheb top writeři, hudba: HipHop Stage feat: Dj. Skatch a Malej Houžva

14.00 Workshop děti a mládež pod vedením zkušených writerů (boční zeď objektu + instalované desky). Stříkání triček přes šablony a soutěž o nejhezčí piece (materiál a barvy pro účastníky zdarma,rezervace míst na info@gavu.cz).

 

26. 6. - 28. 8. 2011

Výstavy

Jakub Matuška aka Masker, Moje maličkost (Malá galerie)

Epos 257, Videos (Videoroom)

26. 6. - 28. 8. 2011

Kurátorem obou výstav je Radek Wohlmuth

 

Jakub Matuška (1981), na graffiti scéně známý jako Masker, se v posledních letech se prosadil i svými obrazy na plátně, v nichž jsou však jeho východiska jasně patrná. Loni byl dokonce nominován do finále Ceny Jindřicha Chalupeckého – nejvýznamnější domácí soutěže pro mladé umělce do pětatřiceti let. Přestože se vyjadřuje prostřednictvím různých médií, mezi nimiž nechybějí ani fotografie nebo video, charakteristický je pro něj figurální obrazový projev. Od klasického graffiti, které je založeno na písmu, se autor začal odklánět už někdy kolem roku 2004. O rok později se stal členem CAP (Crew Against People), známé skupiny writerů, mezi jejíž dalšími členy najdeme hned několik výtvarníků, kteří patří ke špičce současného aktuálního umění. Přestože Masker s CAP pracoval jen zhruba rok na samém začátku její existence, jeho dnešní osobitý projev vykrystalizoval právě v té době. Jeho obrazy, které vyznačuje komplikovaná neuspořádaná stavba, rozplývavé hmoty a výrazný kolorit většinou v šedo-modro-růžovém akordu, dokážou vyvolat napjaté veselí i hluboce stísněné pocity.

 

Druhou výstavou v rámci Graffiti Boomu je přehlídka videodokumentací čtyř akcí Epose 257. Ten svého času patřil k nejvýznamnějším postavám pražské graffiti scény, pak však klasické graffiti opustil a v posledních letech realizuje intervence do veřejného prostoru, které nastolují otázky po jeho podstatě a naší citlivosti k jeho omezování. Asi nejvíce to platí pro práci 50 m2 veřejného prostoru. Jde o subverzivní akci provedenou na mimořádně exponovaném místě Palackého náměstí v Praze. Epos zde zabral pozemek čtvercového půdorysu o dané výměře. Ohrazení prázdného prostoru, v němž se dlouhé dny nic nedělo, postrádalo na první pohled jakýkoliv účel. Po jisté době si této zjevné absurdity začali všímat jak lidé (byla umístěna na frekventovaném místě a chodci do ní doslova vráželi), tak i úřady, které po 54 dnech nechaly ohradu odstranit. 

Další práce Olgoj Chorchoj (2009) má podobný charakter. Na několika místech nechal z dlažby vynořit červenou rouru, připomínající mýtického mongolského červa z pouště Gobi, která se zase po několika metrech zanořila zpět. Drapák (2009) je socha tvořená padákovým plátnem a vzduchem: je totiž umístěna nad výdech větrání metra Dejvická. Je to vizualizace energie, která proudí z jeho útrob. Ostatně myšlenka na nafukovací objekt vznikla při ilegálním prováděním graffiti v metru, kam se spouštěli právě větracími šachtami. A konečně poslední akcí, která bude ve videoroomu k vidění, je Urban Painting (2009). Epos zde „maloval" paintballovými střelami na prázdném billboardu umístěném ve velké výšce. Abstraktní malba je zároveň i gestem proti obludné dominanci reklamy ve veřejném prostoru.

 


graffitiboom.triodon.com

© GAVU Cheb