zeď - 2012 - Graffiti Boom - graffitiboom.triodon.com2012
25/6 - 28/6/ 201325/6 - 28/6/ 201325/6 - 28/6/ 201325/6 - 28/6/ 201325/6 - 28/6/ 201325/6 - 28/6/ 201325/6 - 28/6/ 201325/6 - 28/6/ 201325/6 - 28/6/ 201325/6 - 28/6/ 201325/6 - 28/6/ 201325/6 - 28/6/ 201325/6 - 28/6/ 201325/6 - 28/6/ 201325/6 - 28/6/ 201325/6 - 28/6/ 201325/6 - 28/6/ 2013

Nástěnná malba od Michala Škapy - stěna tělocvičny 1. ZŠ v Chebu (sídliště Skalka)

25/6 - 28/6/ 2013

Nástěnná malba od Michala Škapy s názvem „Evoluce“, situovaná do prostředí školního areálu, je dělena do několika barevně odlišných horizontálních pásů, z nichž každý zachycuje určitý časový úsek lidské existence. Nepřeberné množství námětů zobrazuje periodu lidského bytí od počátků života, školních let, kariéru, smrt i negativní důsledky lidského počínání s varovným odkazem k nám samotným. Didaktickým a čitelným způsobem zobrazuje předměty obklopující lidský život, počínaje dětskými hračkami, učebními pomůcky přes industriální svět techniky a strojů. Lidská kariéra i mocenské zájmy jsou zobrazeny v podobě peněz, nerostného bohatství a zbraní. Symboly vanitas a božího oka nám dávají připomenout pomíjivost lidského konání a života. Varovné obavy z rozpínavosti lidstva jsou zobrazeny v námětech dobývání a osídlení vesmíru, kde nakonec vše končí. Sebezničující vize lidské evoluce je varovným poselstvím k současnému bezohlednému konání bez ohledu na budoucí generace. 


Video z průběhu malování:
 ZDE

 


graffitiboom.triodon.com

© GAVU Cheb