organizátoři - Graffiti Boom - graffitiboom.triodon.com2016

 

Organizátorem festivalu Graffiti BOOM je Galerie výtvarného umění v Chebu za finanční podpory Města Cheb a Ministerstva kultury. Snahou celé akce je  vytvářet v našem městě živou galerii nástěnných maleb na vysoké umělecké úrovni. Do projektu jsou zapojeny veřejné instituce, které poskytnou své budovy. Na oplátku jsou zde vytvořena umělecky hodnotná díla působící nejen v kontextu městské výzdoby, ale i výtvarného umění obecně. Chebská galerie zde působí v roli iniciátora a odborného garanta.  Dále zde vznikla možnost zapojit do výstavního programu galerie umělce vycházející z kořenů streetartového umění.

Projekt je tradičně zahájen s časovým předstihem realizací nástěnné graffiti malby na stěně školní budovy. Již realizované monumentální nástěnné malby, které vznikly v předchozích ročnících svou nespornou výtvarnou kvalitou pozvedly a zatraktivnily okolí školy. Způsob této exteriérové výzdoby realizované za pomocí renomovaných výtvarníků dává možnost utvářet v okolí chebských škol velmi poutavou galerii street artového umění a účelně měnit často nudný prostor šedivých zdí. Tomuto způsobu výzdoby přikládáme zásadní význam, neboť takto vniklá díla mají nejen kvalitativní a estetickou hodnotu, ale působí i na generace školáků, kteří tak mají možnost vidět velkoryse pojatá díla s morálním a didaktickým obsahem.     

I nadále je naší snahou vyčlenit a připravit některé další veřejné plochy, na které budou malovat pozvaní výtvarníci a vzniklé malby budou tvořit trvalou výzdobou objektů. Malby oživí nejen prostor, ale mají zpravidla i preventivní charakter před dalším sprejováním. Pokud se nově překryjí poničené a posprejované zdi kvalitními díly, velmi zřídka se stává, že by je někdo ničil. I v rámci writerské komunity platí daná pravidla a respekt, což můžeme potvrdit i z praxe.    

V rámci graffiti jamů vycházíme vstříc i veřejnosti a dětem. Během workshopu mají účastníci možnost si zamalovat a vyzkoušet si různé techniky – ať již klasickými barvami či sprejem. Pod vedením lektorů jsou pořádány soutěže pro děti a mládež včetně vyhlášení nejlepších prací as předání odměn…

Informace k festivalu Graffiti BOOM 

Jiří Gordon

telefon: 354422450

mob: +420 604 802 800, +420 739 322 347

e-mail: jiri.gordon@gavu.czjiri.gordon@gmail.com

www.gavu.cz 

 

Galerie výtvarného umění v Chebu

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16

350 46 Cheb
telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz 


graffitiboom.triodon.com

© GAVU Cheb