zeď - 2016 - Graffiti Boom - graffitiboom.triodon.com2016

LUDĚK KEIM a TOMÁŠ KOCKA

Realizace na budově chebského gymnázia Nerudova 2283/7.

Děkujeme řediteli gymnázia Jaroslavu Kočvarovi i učitelskému sboru za ochotu a pozitivní přístup k projektu.


graffitiboom.triodon.com

© GAVU Cheb