zeď - 2011 - Graffiti Boom - graffitiboom.triodon.com2011
21. 6 - 24. 6. 201121. 6 - 24. 6. 201121. 6 - 24. 6. 201121. 6 - 24. 6. 201121. 6 - 24. 6. 201121. 6 - 24. 6. 201121. 6 - 24. 6. 201121. 6 - 24. 6. 201121. 6 - 24. 6. 201121. 6 - 24. 6. 201121. 6 - 24. 6. 201121. 6 - 24. 6. 201121. 6 - 24. 6. 201121. 6 - 24. 6. 201121. 6 - 24. 6. 201121. 6 - 24. 6. 201121. 6 - 24. 6. 201121. 6 - 24. 6. 201121. 6 - 24. 6. 201121. 6 - 24. 6. 201121. 6 - 24. 6. 2011

Nástěnná malba od Jakuba Matušky |MASKER| na 1. ZŠ v Chebu (sídliště Skalka)

21. 6 - 24. 6. 2011

Masker zde naplno rozvinul schopnosti zvládnout měřítko rozměrné malby a volnou rukou tvořil sprejové kontury budoucí scény. Na pohled složitá tvarová kompozice i množstvý  ukrytých dějů nutí diváka strávit před stěnou delší čas. Dvě samostatné postavy chlapce a dívky jsou zobrazeny v odkrytém průřezu jejich domů ve chvíly, kdy si čistí před zrdcadlem zuby. Poodhalené soukromí jakoby naznačovalo i průnik do dětské fantazie a napomáhalo tak i samotnému ději, kdy obě děti ve svých koupelnách odděluje vodní soutěska přehrady, přes níž leží jako most podivný mužík (obr) s plačícím třetím levitujícím okem. Místo uší má zvláštní platformy z kterých roste strom a lampa a tato postava volně přechází do okolního městského lesoparkového prostředí.  

V práci je zde obsažena jak pro graffiti typická práce s písmem, (nápis Masker v horní části), tak i snový svět lidí doprovázený mystickými postavami a nadreálnými krajinnými scenériemi.

 

 

PRACOVNÍ TEXT


graffitiboom.triodon.com

© GAVU Cheb